Pobjeda je sigurna

Zato te slavi narod snažan, grad moćnih plemena tebe se boji. (Iz 25,3)

Izaija vidi nadolazeći dan kad svi narodi – predstavnici svih narodnih skupina – neće više biti u sukobu s Jahvom, Bogom Izraela i njegovim Mesijom, kojega znamo kao Isusa.
Neće više štovati Baala ili Nebo ili Moleka ili Alaha ili Budu ili utopijske socijalne programe ili mogućnosti kapitalističkog rasta ili pretke ili animističke duhove. Umjesto toga, doći će u vjeri na gozbu na Božjoj planini.

Njihov veo tuge bit će maknut, smrt će biti progutana, a prijekor protiv Božjeg naroda bit će maknut i suze će zauvijek nestati.

To je postava da bismo razumjeli viziju u 3. stihu: „Zato te slavi narod snažan, grad moćnih plemena tebe se boji.“ Drugim riječima, Bog je snažniji od „snažnog naroda“ i toliko je moćan i toliko milostiv da će na kraju okrenuti okrutne narode da ga se boje.

Slika koju nam Izaija daje je ta u kojoj se svi narodi okreću Bogu u štovanju, na velikoj gozbi za sve narode, uklonjena je sva patnja i tuga i prijekor svih naroda, koji su postali Njegov narod, i smrt je zauvijek nestala.

Ova je pobjeda sigurna jer je čini Bog. Stoga, možemo biti sigurni u nju.

Ni jedan život potrošen s ciljem evangeliziranja svijeta nije potrošen uzalud. Ni jedna molitva, ili dolar, ili propovijed, ili poslano pismo ohrabrenja, ili jedno malo svjetlo koje svijetli na tamnome mjestu – ništa što je s ciljem napredovanja kraljevstva nije uzalud.

Pobjeda je sigurna.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-triumph-is-sure

Podijelite ovu objavu: