Pojavio se Sin Božji

Dječice, neka vas nitko ne zavede! Tko čini što je pravedno, pravedan je kao što je on pravedan. Tko počinja grijeh, od đavla je, jer je đavao grešnik od početka. Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela. (1 Iv 3,7-8)

Kad u 1. Ivanovoj 3,8 kaže: „Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela“, što pod „đavolska djela“? Odgovor je jasan iz konteksta.

Prvo, 1. Ivanova poslanica 3,5 očita je usporedba: „A znate da se on pojavio da uzme grijehe.“ Frazu „pojavio se“ nalazimo u 5. i 8. stihu. Dakle, vjerojatno su „đavolska djela“ koja je Isus došao uništiti grijesi. Prvi dio 8. stiha čini ovo gotovo sigurnim: „Tko počinja grijeh, od đavla je, jer je đavao grešnik od početka.“

U ovome kontekstu riječ je o činu grijeha, ne o bolesti ili razbijenom autu ili pobrkanom rasporedu. Isus je došao u svijet da nam pomogne prestati griješiti.

Dopustite da to stavim usporedo s istinom iz 1. Ivanove poslanice 2,1: „Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha.“ Drugim riječima, promičem svrhu Božića (3,8), svrhu utjelovljenja.

Onda dodaje (2,1-2): „Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika. On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta.“

Pogledajte sada što to znači: To znači da se Isus pojavio u svijetu iz dva razloga. Došao je da mi više ne griješimo; i došao je da umre kako bi postojala pomirnica – zamjenička žrtva koja uzima Božji gnjev – za naše grijehe, ako zgriješimo.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-son-of-god-appeared

Podijelite ovu objavu: