Potraga za radošću – Šest biblijskih istina

Jeste li znali da nam Bog zapovijeda da se radujemo?
„Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!“ (Psalam 37:4)

1) Bog nas je stvorio za svoju slavu
„Sinove mi dovedi izdaleka, i kćeri moje s kraja zemlje… koje sam na svoju slavu stvorio…“ (Izaija 43:6-7)
Bog nas je stvorio kako bismo uvećali njegovu veličinu – baš onako kako teleskop uvećava zvijezde. Stvorio nas je kako bismo očitovali njegovu dobrotu, istinu, ljepotu, mudrost i pravdu. A to najbolje možemo napraviti onda kada smo duboko zadovoljni, kada uživamo u svemu onome što on jest. To znači da Bog dobiva slavu, a mi zadovoljstvo. Bog nas je stvorio kako bi najviše bio proslavljen kroz nas onda kada smo mi najviše zadovoljni u njemu.

2) Svaki čovjek bi trebao živjeti na slavu Božju
„Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju.“ (I Korinćanima 10:31)
Ako nas je Bog stvorio na svoju slavu, jasno je da bismo trebali i živjeti sukladno tome. Naša prva odgovornost je da pokažemo Božju vrijednost tako što smo zadovoljni svime onime što nam daje i što on jest za nas. To je bit naše ljubavi prema Bogu (Matej 22:37), našeg povjerenja u njega (I Ivanova 5:3-4) i naše zahvalnosti njemu (Kološanima 1:4-5).

3) Nitko od nas nije uspio proslaviti Boga onako kako je trebao
„… jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave…“ (Rimljanima 3:23)
Što znači „biti lišen Božje slave“? To znači da nitko od nas nije vjerovao Bogu niti cijenio Boga onako kako je trebao. Nismo bili zadovoljni njegovom veličinom i hodili smo svojim putevima. Tražili smo zadovoljstvo u drugim stvarima i odnosili se prema njima kao prema vrednijima od Boga, što je srž idolopoklonstva (Rimljanima 1:21-23). Otkad je grijeh došao u svijet svi duboko odbijamo prihvatiti Boga kao svoje sve u svemu – naše zadovoljavajuće blago (Efežanima 2:3). A to je velika uvreda veličini Božjoj (Jeremija 2:12-13).

4) Svi smo podložni Božjem pravednom sudu
„… jer je plaća grijeha smrt…“ (Rimljanima 6,23)
Svi smo podcijenili slavu Božju. Kako? Stavljajući druge stvari iznad njega. Svojom nezahvalnošću, nepovjerenjem i neposluhom. Bog je pravedan i ima svako pravo isključiti nas iz uživanja u njegovoj slavi zauvijek. „Oni će biti kažnjeni vječnom propašću: udaljeni od Gospodnjega lica i od njegove silne slave…“ (I Solunjanima 1:9).
Riječ „pakao“ je u Novome zavjetu upotrijebljena 14 puta – 12 puta od samog Isusa. To nije nikakav mit izmišljen od strane sumornih i ljutih propovjednika. To je svečano upozorenje Sina Božjega koji je umro kako bi grešnike oslobodio od njihovog prokletstva. Ako ignoriramo to upozorenje, mnogo riskiramo.
Kada bi Biblija ovdje stala u svojoj analizi ljudskoga stanja, bili bismo prokleti i osuđeni na budućnost bez nade, no ovo nije kraj…

5) Bog je poslao svoga jedinoga sina Isusa kako bi nam osigurao vječni život i radost
„Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike…“ (I Timoteju 1:15)
Dobra vijest sastoji se u tome da je Krist umro za grešnike poput nas. I uskrsnuo je, fizički, od mrtvih kako bi potvrdio moć spasenja zadobivenu njegovom smrću i otvorio vrata vječnoga života i radosti (I Korinćanima 15:20). To znači da Bog može osloboditi grešnike koji su skrivili i još uvijek biti pravedan (Rimljanima 3:25-26). „Jer Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu…“ (I Petrova 3:18). Doći kući k Bogu… to je mjesto gdje je sva duboka čežnja zadovoljena i pronađeno vječno zadovoljstvo.

6) Sve prednosti zadobivene Kristovom smrću pripadaju onima koji se pokaju i povjeruju u njega i njemu
„Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi“ (Djela 3:19)
„Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.“ (Djela 16:31)
„Pokajati se“ znači okrenuti se od svih obmanjivih obećanja grijeha. „Vjera“ znači biti zadovoljan sa svim onim što Bog obećava da će nam biti u Isusu Kristu. „Tko vjeruje u me“, kaže Isus, „sigurno neće nikada ožednjeti“ (Ivan 6:35). Mi ne možemo zaslužiti svoje spasenje (Rimljanima 4:4-5). Ono dolazi po milosti kroz vjeru (Efežanima 2:8-9). Ono je besplatan dar (Rimljanima 3:24). Imat ćemo ga ako ga njegujemo iznad svega drugoga (Matej 13:44). I kada činimo tako, Božja svrha stvaranja je ispunjena: on je proslavljen u nama, a mi smo zadovoljni u njemu – zauvijek.

IMA LI SVE OVO SMISLA?
Čezneš li za radošću koja dolazi od punine zadovoljstva u onome što Bog jest za tebe u Isusu Kristu? Ako da, znaj da Bog djeluje i radi u tvome životu.

ŠTO TREBAŠ UČINITI?
Odbaci sva obmanjujuća obećanja grijeha. Zazovi Isusa i zatraži ga da te spasi od krivnje, kazne i ropstva. „Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.“ (Rimljanima 10:13). Počni graditi svoju nadu na onome što Bog jest za tebe u Isusu Kristu. Slomi silu grijeha vjerom u nadnaravno zadovoljstvo koje donose Božja obećanja. Počni čitati Bibliju kako bi pronašao njegova dragocjena, velika i moćna obećanja koja te mogu osloboditi (II Petrova 1:3-4). Pronađi crkvu koja je utemeljena na biblijski ispravnim učenjima i počni štovati

Boga i rasti zajedno s drugim ljudima koji cijene Krista i kojima je on iznad svega drugoga (Filipljanima 3:7).
Najbolja vijest na svijetu je da ne postoji nužan sukob između naše sreće i Božje svetosti. Biti zadovoljan sa svime što Bog jest za nas u Isusu Kristu, veliča ga i čini ga najvećim bogatstvom.

„Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.“ (Psalam 16:11).

Pojava riječi „pakao“ u Novom zavjetu
„A ja vam kažem: Svatko tko se ljuti na svoga brata bit će odgovoran sudu. A tko rekne svome bratu: ‘Raka!’, bit će odgovoran Velikom vijeću. A tko ga nazove ‘luđakom’, odgovarat će za to u ognju paklenom.“ (Matej 5:22)

„Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.“ (Matej 5:29)

„Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsijeci je i baci od sebe jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.“ (Matej 5:30)

„Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti! Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.“ (Matej 10:28)

„Ako te i tvoje oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje s jednim okom ući u život nego da budeš s dvjema rukama ili s dvjema nogama bačen u oganj vječni.“ (Matej 18:9)

„Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji obilazite more i kopno da učinite jednoga istovjernikom, a kad to postane, učinite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe.“ (Matej 23:15)

„Guje i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći osudu paklenu?“ (Matej 23:33)

„Ako te na grijeh navodi ruka tvoja, odsijeci je! Bolje ti je kljastu ući u život nego s dvjema rukama otići u pakao – u neugasivi oganj.“ (Marko 9:43)

„Ako te na grijeh navodi noga tvoja, odsijeci je! Bolje ti je hromu ući u život nego da budeš s dvjema nogama bačen u pakao.“ (Marko 9:45)

Ako te i tvoje oko navodi na grijeh, iskopaj ga! Bolje ti je s jednim okom ući u kraljevstvo Božje nego da budeš sa dva oka bačen u pakao…“ (Marko 9:47)

„Pokazat ću vam koga treba da se bojite: bojte se onoga koji, pošto oduzme život, ima vlast baciti u pakao! Da, velim vam, njega se bojte!“ (Luka 12:5)

„Kad je bio u paklu, usred strašnih muka, podiže oči te izdaleka opazi Abrahama i Lazara u njegovu krilu…“ (Luka 16:23)
„I jezik je vatra. On postaje cio opaki svijet među našim udovima. Kalja svu našu osobu i, zapaljen od pakla, zapaljuje sav naš život.“ (Jakovljeva 3:6)

„Ako, naime, Bog nije poštedio anđela koji su sagriješili, već ih strmoglavio u pakao i predao mračnim bezdanima gdje ih čuva za sud…“ (II Petrova 2:4)

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/quest-for-joy

O autoru:

John Piper

John Piper je osnivač i glavni učitelj službe desiringGod.org te predsjednik škole Bethlehem College and Seminary. Trideset i tri godine služio je kao glavni pastor crkve Bethlehem Baptist Church u Minneapolisu Minnesoti.  Autor je više od pedeset knjiga, a na hrvatskom su dostupne njegove knjige Božja Vrhovna Vlast u Propovijedanju, Koronavirus i Krist, te Radosna vijest o velikom veselju.

Podijelite ovu objavu:
Vezane vijesti