Prigrliti Isusa

U ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera. (1 Iv 5,3-4)

Pastor i teolog u 18. stoljeću, Jonathan Edwards, hrvao se s ovim tekstom i zaključio: „Spasonosna vjera podrazumijeva… ljubav… Naša ljubav prema Bogu omogućuje nam prebroditi poteškoće koje prate napor da održimo Božje zapovijedi – što pokazuje da je ljubav glavna u spasonosnoj vjeri, njezin život i snaga, kojom stvara velika djela.“

Mislim da je Edwards u pravu i velik broj tekstova u Bibliji podupire ono što on tvrdi.

Drugi način kako to možemo reći jest da vjera u Isusa nije samo slaganje s onim što je Bog za nas, nego također i prihvaćanje svega što je on za nas u Kristu. „Prava vjera prihvaća Krista na svaki način na koji ga Pisma prikazuju jadnim grješnicima.“ To „prihvaćanje“ jedan je od načina ljubavi za Krista – takav način da ga vrednuje iznad svih drugih stvari.

Stoga, nema kontradikcije između 1. Ivanove 5,3, s jedne strane, gdje piše da nas naša ljubav prema Bogu oprema da držimo njegove zapovijedi, i 4. stiha, s druge strane, gdje piše da naša vjera pobjeđuje prepreke svijeta, koje nas drže podalje od poslušnosti Božjim zapovijedima. Ljubav prema Bogu i Kristu apsolutna je u vjeri.

Peti stih definira vjeru koja je poslušna kao ona „koja vjeruje da je Isus Sin Božji“. Ta je vjera „prihvaćanje“ prisutnosti Isusa Krista, kao slavno božanstvene osobe kakva On doista jest. To ne znači samo jednostavno se složiti s istinom da je Isus Božji Sin, jer se i demoni slažu s tim (Mt 8,29). Vjerovati da je Isus Sin Božji znači „prihvaćati“ važnost te istine – to jest, biti zadovoljan Kristom kao Sinom Božjim i svim što je Bog za nas u Njemu.

Biti „Sin Božji“ znači da je Isus najvažnija osoba u svemiru uz Njegova Oca. Stoga, sve što On naučava jest istinito, i svako je Njegovo obećanje sigurno, i Njegova se veličina što obećaje što zadovoljava dušu nikad neće promijeniti.

Vjerovati da je on Sin Božji, stoga, uključuje pouzdati se u sve ovo i biti zadovoljan s tim.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/embracing-jesus

Podijelite ovu objavu: