Različita glagolska vremena milosti

Zato se uvijek i molimo za vas da vas Bog naš učini dostojnima poziva i da snažno dovede do savršenstva svako nastojanje oko dobrote i svaku vjersku djelatnost, da se proslavi u vama ime našega Gospodina Isusa – i vi u njemu – u skladu s milošću našega Boga i Gospodina Isusa Krista. (2 Sol 1,11-12)

Milost nije samo Božja narav da nam čini dobro kad to ne zaslužujemo – nezaslužena usluga. To je stvarna Božja snaga koja djeluje i čini da se dobre stvari događaju u nama i za nas.

Pavao je rekao da ispunjavamo svoje dobre odluke Njegovom snagom (stih 11: „da snažno dovede“). A zatim na kraju 12. stiha dodaje: „u skladu s milošću našega Boga i Gospodina Isusa Krista“. Zapravo, snaga koja je na djelu u našim životima, kako bi proizvela poslušnost koja veliča Krista mogućom, produžetak je Božje milosti.

Također, u 1. Korinćanima 15,10 piše: „Milošću sam Božjom ono što jesam. A milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. Naprotiv, trudio sam se više nego oni svi; ne ja, nego milost Božja sa mnom.“

Dakle, milost je aktivna, prisutna, transformirajuća i osposobljavajuća snaga za poslušnost.

Stoga, milost koja pokreće Božju snagu za vas u ovome trenutku je prošla i buduća. Već je nešto učinila za vas ili u vama, i zato je prošla. I uskoro će učiniti nešto u vama i za vas, pa je tako i buduća – udaljena za 5 sekunda i 5 milijuna godina od ovog trenutka.

Ona neprestano teče preko neprimjetnog vodopada sadašnjosti, od nepresušne rijeke milosti koja nam dolazi iz budućnosti, u neprestano rastući spremnik milosti u prošlosti. U sljedećih pet minuta, primit ćete dostatnu milost koja za vas teče iz budućnosti, i skupit ćete dodatnih pet minuta te milosti u spremniku prošlosti.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-different-tenses-of-grace

Podijelite ovu objavu: