Slava je cilj

Po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. (Rim 5,2)

Vidjeti Božju slavu krajnja je nada. Ponosimo se u nadi u slavu Božju (Rim 5,2). Bog će nas „postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom“ (Jd 24).

On će očitovati „bogatstvo svoje slave prema posudama ispunjenima milosrđem koje je otprije pripremio za slavu“ (Rim 9,23). On „vas zove u svoje slavno kraljevstvo“ (1 Sol 2,12). Mi smo „ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu slave velikog Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista“ (Tit 2,13).

Isus, u svojoj osobi i djelu, utjelovljeno je i krajnje otkrivenje slave Božje. „Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti“ (Heb 1,3). „Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao“ (Iv 17,24).

„Starješine koje su među vama opominjem ja, starješina kao i oni, svjedok Kristovih muka i sudionik slave koja će se uskoro očitovati“ (1 Pt 5,1). „I samo stvorenje [će se] osloboditi ropstva raspadljivosti da sudjeluje u slobodi slave djece Božje“ (Rim 8,21).

„Navješćujemo mudrost Božju tajanstvenu i sakrivenu; onu koju Bog od vječnosti predodredi na našu slavu“ (1 Kor 2,7). „Naša nam sadašnja ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu“ (2 Kor 4,17). „Koje je opravdao, one je i proslavio“ (Rim 8,30).
Vidjeti i sudjelovati u Božjoj slavi naša je krajnja nada kroz Kristovo Evanđelje.

Nada koja je poznata i dragocjena ima ogroman i odlučujući utjecaj na naše sadašnje vrijednosti, izbore i djela.

Upoznajte slavu Božju. Proučavajte slavu Božju, slavu Kristovu, slavu svijeta koji otkriva Božju slavu, slavu Evanđelja koja otkriva Kristovu slavu.

Čuvajte kao blago, više od svega drugog, Božju slavu.

Proučavajte svoju dušu. Upoznajte slavu kojom ste privučeni i znajte zašto toliko vrednujete slave koje nisu Božja slava.

Proučavajte vlastiti dušu da znate kako učiniti da se slave ovog svijeta razbiju kao Dagon (1 Sam 5,4), u jadne komadiće na podu hramova ovog svijeta.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/glory-is-the-goal

Podijelite ovu objavu: