Što Isusa veseli

U taj isti čas zatitra od veselja u Duhu Svetom te reče: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Dobro, Oče, jer je takva bila volja tvoja. (Lk 10,21)

Ovaj je stih jedan od samo dva mjesta u evanđeljima gdje je o Isusu rečeno da se veseli. Sedamdeset učenika upravo se vratilo s turneje na kojoj su propovijedali i dali Isusu izvještaj o uspješnosti.

Luka zapisuje u 21. stihu: „U taj isti čas zatitra od veselja u Duhu Svetom te reče: ‘Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Dobro, Oče, jer je takva bila volja tvoja.’“

Ovdje se vesele sva tri člana Trojstva: Isus se veseli, ali kaže da se veseli u Duhu Svetome. Uzimam da to znači da ga je Duh Sveti ispunjavao i poticao ga na veselje. A na kraju je stiha opisano uživanje u Bogu Ocu. „Dobro, Oče, jer je takva bila volja tvoja.“

Što je to u čemu se cijelo Trojstvo zajedno veseli na ovome mjestu? To je da slobodna odabiruća Božja ljubav skriva stvari od intelektualne elite i otkriva se djeci. „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.“

A što to Otac skriva od nekih, a nekima otkriva? Lukino evanđelje 10,22 daje odgovor: „Nitko ne zna tko je Sin nego Otac.“ Dakle, ono što Bog Otac mora otkriti pravi je duhovni identitet Sina.

Kad se sedamdeset učenika vratilo s evangelizacijske misije i dalo izvještaj Isusu, on i Sveti Duh veselili su se što je Bog Otac izabrao, prema svojoj volji, otkriti Sina malenima i sakriti ga mudrima.

Poanta ovoga nije da su samo određene klase ljudi izabrane od Boga. Poanta je da je Bog slobodan izabrati najmanje vjerojatne kandidate za svoju milost.

Bog je u kontradiktornosti onome što ljudska zasluga može diktirati. Skriva od mudrih i otkriva najbespomoćnijima i nevještima.
Kad Isus vidi Oca, koji slobodno prosvjetljuje i spašava ljude čija je jedina nada besplatna milost, veseli se u Svetome Duhu i uživa u odabiru svog Oca.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/what-makes-jesus-rejoice

Podijelite ovu objavu: