Vjera za budućnost

Sva obećanja Božja imaju u njemu svoj „da“. (2 Kor 1,20)

Ako „sva obećanja Božja imaju svoj ‘da’“ u Isusu, onda se pouzdati u Njega u sadašnjosti znači vjerovati da će se Njegova obećanja ostvariti.

To nisu dvije odvojene vjere – pouzdati se u njega i vjerovati Njegovim obećanjima. Vjerovati u Isusa znači vjerovati da On drži svoju riječ. Biti zadovoljan u raspetom i uskrslom Isusu uključuje vjeru sada da nas u svakom budućem trenutku, sve do vječnosti, ništa ne može rastaviti od Njegove ljubavi, ili spriječiti ga da čini da sve ide na dobro.

Kad to sve sagledamo, rekao bih da je duhovna ljepota koju trebamo prihvatiti ljepota Boga da će biti za nas u budućnosti, a to nam je potvrđeno slavnom milošću prošlosti.

Sad trebamo okusiti duhovnu ljepotu Boga u svim Njegovim prošlom postignućima – posebno u smrti i uskrsnuću Krista za naše grijehe – i u svim Njegovim obećanjima. Trebamo se pouzdati u sve ono što će Bog biti za nas u sljedećem trenutku, i sljedeći mjesec, i u beskrajnom dobu vječnosti – „on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu“ (2 Kor 4,6).

On i samo On zadovoljit će dušu u budućnosti. A to je budućnost koja je tako sigurna i ispunjena duhovnim bogatstvima slave ako živimo radikalan kršćanski život na koji nas Krist poziva ovdje i sada.

Ako naše trenutačno uživanje u Kristu – naša sadašnja vjera – nema u Njemu „Da“ za sva Božja obećanja, ona neće prihvatiti silu za radikalnu službu u snazi koju će Bog dati (u svakom budućem trenutku) (1 Pet 4,11).

Moja je molitva da će nam ovakvo razmišljanje o biti vjere pomoći izbjeći površne, previše pojednostavljene izjave o vjeri u Božja obećanja. To je duboka i prekrasna stvar.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/faith-for-the-future

Podijelite ovu objavu: