Vladar sve prirode

U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka. (Izr 16,33)

Modernim rječnikom rekli bismo: „Kocka se baca na stolu, ali svaku igru određuje Bog.“

Stoga, ne postoji događaj tako malen koji nije pod Njegovom kontrolom. Isus je rekao: „Zar se ne prodaju dva vrapca za jedan novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez dopuštenja Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi izbrojene“ (Mt 10,29-30).

Svako bacanje kocke u Las Vegasu, svaka mala ptica koja padne mrtva u tisuću šuma – sve je to Božja zapovijed.

U Knjizi o Joni Bog zapovijeda ribi da ga proguta (1,17), zapovijeda biljci da raste (4,6), i zapovijeda crvu da je ubije (4,7).

A daleko iznad života crva, zvijezde zauzimaju svoja mjesta i drže svoja mjesta prema Božjoj zapovijedi.

„Podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu, i koji ih sve zove po imenu“ (Iz 40,26).

Koliko onda više prirodni događaji ovog svijeta odgovaraju Božjoj zapovijedi – od vremena, katastrofa, bolesti, invalidnosti do smrti.

Stojmo stoga u divljenju, mirni, znajući da nema prirodnih događaja koji su izvan Božjih dobrih namjera i savršene kontrole.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/ruler-of-all-nature

Podijelite ovu objavu: