Zadovoljni Njegovim pravilima

Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju. (Ps 40,9)

Kako su rođenome od Boga Njegove zapovijedi užitak a ne teret?

Apostol Ivan kaže: „Ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera“ (1 Iv 5,4). Drugim riječima, način kako Božje nanovorođenje pobjeđuje svjetovni teret Božjih zapovijedi jest vjera. To je zapovijed u 1. Ivanovoj 5,1: „Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga.“

Vjera je dokaz da smo rođeni od Boga. Ne možemo sami sebe nanovo roditi tako što ćemo odlučiti vjerovati. Bog nas čini voljnima vjerovati, što dovodi do toga da postanemo nanovo rođeni. Kako je Petar rekao u svome prvom pismu, Bog nas „od mrtvih ponovno rodi za živu nadu“ (1 Pet 1,3). Naša živa nada, ili vjera u buduću milost, Božje je djelo kroz novo rođenje.

Pa kad Ivan kaže: „Sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet“, i potom dodaje: „A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera“ (1 Iv 5,4), uzimam da on time misli da nas Bog osposobljava, po novome rođenju, da pobijedimo svijet – to jest, da pobijedimo svoju svjetovnu nenaklonost držanju Božjih zapovijedi. Novo rođenje čini to stvarajući vjeru koja na očit način uključuje narav koja je zadovoljna Božjim zapovijedima radije nego da ih odbija.

Stoga, vjera pobjeđuje naše urođeno neprijateljstvo prema Bogu i Njegovoj volji i oslobađa nas da držimo Njegove zapovijedi te da kažemo s psalmistom: „Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju“ (Ps 40,8).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/pleased-with-his-precepts

Podijelite ovu objavu: