Zašto trebamo ljubiti svoje neprijatelje

Ljubite svoje neprijatelje! Činite dobro onima koji vas mrze! (Lk 6,27)

Dva su glavna razloga zašto bi kršćani trebali ljubiti svoje neprijatelje i činiti im dobro.

Prvo, takav stav srca dijelom otkriva kakav je Bog. Bog je milostiv.

  • „Koji [Otac] čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednima i nepravednima“ (Mt 5,45).
  • „Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama“ (Ps 103,10).
  • „Mjesto toga budite jedan prema drugome prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu!“ (Ef 4,32).

Dakle, kad kršćani žive na ovaj način, dijelom pokazuju kakav je Bog.

Drugi je razlog da su srca kršćana zadovoljena Bogom i ne vode ih više njihove želje za osvetom, ili uzdizanjem samih sebe, ili novac, ili zemaljska sigurnost.

Bog je postao njihovo blago, koje potpuno zadovoljava, pa svoje neprijatelje ne tretiraju prema osjećaju potrebe i nesigurnosti, nego prema svojoj ispunjenosti slavom Božjom koja zadovoljava.

Poslanica Hebrejima 10,34: „Vi ste, naime, imali suosjećanja za sužnje i radosno podnosili otimanje svojih dobara, jer ste znali da imate bolje i trajno imanje.“ Ono što odnosi osjećaj prisile na osvetu je naše duboko pouzdanje da ovaj svijet nije naš dom i da je Bog potpuno sigurna i posve zadovoljavajuća nagrada.

Tako, u oba ova razloga zbog kojih trebamo ljubiti svoje neprijatelje, vidimo jedno: Bog je prikazan kao onaj tko stvarno jest, kao milosrdan i u slavni posve sve-zadovoljavajući Bog.

Krajnji razlog zbog kojeg ćemo biti milosrdni je zato što to proslavlja Boga – kako bi On bio velik u očima ljudi.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/why-we-should-love-our-enemies

Podijelite ovu objavu: