Video

Video isječak propovijedi "Ja sam koji jesam"
Prezentacija knjige "Koronavirus i Krist"
John Piper obilježava dostignuće u serijalu "Look at the Book"
Video Serija "Slava Božja"
Kreativna video prezentacija o organizaciji "Desiring God" i njihovoj web platformi.
Prihvati život koji ti je Bog dao

Audio

Audioknjiga Johna Pipera "Koronavirus i Krist"