Video

Video isječak propovijedi "Ja sam koji jesam"
Prezentacija knjige "Koronavirus i Krist"
Dr. Jerry Root, Forum of Christian Leaders
Video Serija "Slava Božja"
Kreativna video prezentacija o organizaciji "Desiring God"
Prihvati život koji ti je Bog dao
John Piper obilježava dostignuće u serijalu "Look at the Book"

Audio

Audioknjiga Johna Pipera "Koronavirus i Krist"