Katekizam Novoga grada

Jesu li svi ljudi spašeni po Kristu kao što su bili izgubljeni po Adamu?

Nisu. Spašeni su jedino oni koje je Bog izabrao i koji se sjedine s Kristom po vjeri. Ipak, Bog u svome milosrđu iskazuje opću milost čak i onima koje nije izabrao tako što obuzdava posljedice grijeha i omogućava kulturna dostignuća za dobrobit čovječanstva.

Kraći odgovor: Nisu. Spašeni su jedino oni koje je Bog izabrao i koji se sjedine s Kristom po vjeri.

Sveto pismo

Rimljanima 5,17

Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu.

Komentar

Martyn Lloyd-Jones

Opća milost je izraz koji se odnosi na one opće blagoslove koje Bog daje apsolutno svim muškarcima i ženama kako god želi, ne samo njegovu narodu, nego svim muškarcima i ženama prema vlastitoj volji. Nadalje, opća milost označava ona opća djelovanja Svetoga Duha u kojima on, ne obnavljajući srce, ostvaruje moralni utjecaj po kojemu suzbija grijeh, čuva red u društvenom životu i promiče građansku pravednost. To je opća definicija. Sveti Duh djeluje u ovom svijetu od njegova početka te potiče i utječe na muškarce i žene koji nisu spašeni nego idu u propast. Dok su bili u ovom životu i svijetu, nalazili su se pod ovim općim, nespasonosnim djelovanjem Svetoga Duha. … To nije spasonosni utjecaj niti je otkupljujući utjecaj, nego je dio Božje svrhe. … U slučaju da Sveti Duh ne djeluje u muškarcima i ženama na ovaj općenit način, zbog Pada i grijeha ljudska bića bi odavno već otišla u zaborav. … Uz to imamo ono što se općenito opisuje kao kultura. Pod time mislim na umjetnosti i znanost, na zanimanje u pitanja uma, književnost, arhitekturu, kiparstvo, slikarstvo i glazbu. Nema nikakve sumnje da je dobro njegovati umjetnost. Umjetnost ne otkupljuje ali zato čini ljude boljima, unaprjeđuje njihove živote. Ali odakle sve to dolazi? Kako objašnjavate ljude poput Shakespearea ili Michelangela? Sveto pismo odgovara da su svi ovi ljudi primili svoje darove i bili sposobni koristiti ih kao posljedica djelovanja opće milosti, ovoga općeg utjecaja Svetoga Duha.

Duhovno promišljanje

TIMOTHY KELLER

Ovaj odgovor u katekizmu uspostavlja vrlo korisnu ravnotežu. S jedne strane, učimo da neće sva ljudska bića biti spašena. Biblija to jasno govori na toliko mjesta da bi bilo nemoguće navesti sve tekstove. No dopustite da vam privučem pozornost na dva takva mjesta.

U Ivanu 6, Isus kaže: „A volja onoga koji me posla jest da nikoga od onih koje mi dade ne izgubim, već da ga uskrisim u posljednji dan“ (s. 39). Isus govori da je došao po sasvim određen broj ljudi koje je dobio te da će ih uskrsnuti u posljednji dan. Neće svi uskrsnuti u posljednji dan.

Poslanica Rimljanima 8,28–30 uči nešto slično. U 30. stihu Pavao kaže: „A koje je predodredio, one je i pozvao; koje je pozvao, one je i opravdao; koje je opravdao, one je i proslavio“. Zapazite da se stalno radi o istome broju. Ne kaže da je opravdao samo neke među onima koje je pozvao, kao da je jedan broj bio pozvan, a drugi opravdan. Ne. Sve – i samo – one koje je pozvao, opravdao je. Sve – i samo – one koje je opravdao, proslavio je. Radi se o određenom broju. Neće svi ljudi biti spašeni.

S druge strane, ovaj odgovor u katekizmu govori o općoj milosti. Richard Mouw u svojoj je knjizi o općoj milosti ovako definira: “Postoji li nespasonosna milost koja djeluje u širim područjima ljudske kulturalne interakcije, milost koja ubrzava Božju želju da određenim blagoslovima obaspe sva ljudska bića – izabrane i neizabrane; blagoslove koji daju temelj kršćanima da surađuju s nekršćanima i uče od njih?“

Biblija potvrdno odgovara na to pitanje na mjestima poput Poslanice Rimljanima 1 i 2. Iako svi neće biti spašeni, Bog i dalje daje svoje darove mudrosti i razumijevanja cijeloj ljudskoj radi. Umjetnošću, znanošću, dobrim vladanjem kao i na mnoge druge načine, Bog ovaj svijet čini boljim nego što bi bio kada bi samo kršćani imali te darove. Stoga, opet vidimo korisnu ravnotežu. S jedne stane, ne, svi neće biti spašeni. Ne, svi nemaju spasonosnu milost Isusa Krista u svojim životima. Međutim, s druge strane, moramo cijeniti opću milost koju Bog daje cijeloj ljudskoj vrsti. Moramo vidjeti da nam Bog pomaže i da pomaže u svijetu preko mnogih ljudi koji ne vjeruju. Moramo cijeniti te ljude. Moramo biti zahvalni za njih i moramo ih poštovati. To je ravnoteža koju moramo ustanoviti.

Molitva

Suvereni Spasitelju, samo je u tebi spasenje i ti spašavaš sve koji zazovu tvoje ime. Nikada te ne bismo zazvali da nas nisi izveo iz smrti u život. Ne razumijemo sasvim tvoju ljubav u izboru, ali priznajemo da je ne zaslužujemo ni mi ni itko drugi. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.