Katekizam Novoga grada

Kakav je Otkupitelj potreban da nas vrati Bogu?

Onaj koji je pravi čovjek, ali i pravi Bog.

Sveto pismo

Izaija 9,6

Nadaleko vlast će mu se sterat’ i miru neće biti kraja
nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim:
učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti.
Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama.

Komentar

Aurelije Augustin

Onaj koji je postojao kao Sin Božji prije svih vremena, bez početka, udostojao se postati Sinom Čovječjim u sadašnje vrijeme. Učinio je to premda On, koji je predan tako užasnim zlima poradi nas, nije učinio nikakva zla i premda smo mi, primatelji tolikoga dobra iz njegove ruke, nismo učinili ništa da zaslužimo ove blagoslove. Rođen od Oca, nije stvoren od Oca; postao je Čovjekom u Majci koju je on sam stvorio, kako bi mogao ovdje neko vrijeme postojati, izronio je iz nje koja nikada i nigdje ne bi mogla postojati osim po njegovoj snazi.

Duhovno promišljanje

BRYAN CHAPELL

Zašto nam treba Otkupitelj koji je pravi čovjek? Jedan razlog je kako bi se mogao poistovjetiti s nama. Biblija kaže da je „poput nas iskušavan svime, osim grijehom“ (Heb 4,15). Prošao je kroz naše iskustvo, tako da razumije što proživljavamo. On je naš Veliki svećenik i razumije našu patnju. Shvaćamo da se Bog može poistovjetiti s nama, ali on je i u tom poistovjećenju – živeći kroz teškoće, poniženja i siromaštvo – bio savršeno poslušan. Nije sumnjao u Očevu ljubav i nije odlutao s Očeve staze.

To znači da se Isus nije samo mogao poistovjetiti s našim ljudskim iskustvom, nego je mogao postati savršena zamjena za nas. U mome grijehu, odvojen sam od Boga. On je svet, a ja nisam. Kako bi Bog bio pravedan i svet, ne može se poistovjetiti s mojim grijehom. Bog je morao pronaći načina da se moj grijeh stavi na nekoga drugog. Učinio je to tako što je poslao svoga Sina u ljudskom obličju da živi savršenim životom tako da može biti zamjena za moj grijeh.

Budući da je Isus živio savršenim životom, kada je dragovoljno podnio kaznu za moje grijehe na križu, bila je to dobra, prikladna i savršena zamjena za moj i tvoj grijeh. Isus se mogao poistovjetiti sa stvarima kroz koje mi prolazimo, ali budući da je živio u savršenoj poslušnosti, postao je savršena zamjena za naše grijehe. A s obzirom na to da je uzeo naše grijehe na sebe i poistovjetio se s nama, kada je ustao iz groba i uzašao Ocu, postao je naš savršeni Zagovornik. On poznaje naše prednosti i mane. Budući da zadržava ljudska obilježja i funkcije u svojoj božanskoj naravi, on ipak razumije naše cjelokupno ljudsko iskustvo i zna točno što nam je potrebno.

No on je također Bog. Budući da je Isus Bog, može postići svrhu radi koje je došao. Čak i sada, on može vladati našim svijetom tako da će nam se dogoditi sve što Bog namjerava za naš život. Također, budući da je Bog, kada su ga usmrtili, on nije samo platio žrtvu za naše grijehe i platio naš dug, nego je i ustao iz groba. Smrt ga nije mogla pobijediti. Budući da je Isus živ, budući da je suveren, budući da je božanski i podignut k Bogu, nastavlja biti našim zagovornikom. Isus je i više od zagovornika, jer on ostvaruje Božje namjere u našim životima. On je Bog koji postiže sve što nam je potrebno, dok je u isto vrijeme čovjek koji razumije i daje nam sve što nam treba.

Isus, savršeni Bog, savršeni čovjek, Otkupitelj je kojega trebamo i koji je ostvario sve što je bilo potrebno poistovjetivši se s našom ljudskošću i učinivši što je Bog morao učiniti kako bi nas spasio.

Molitva

Sine Božji i Sine Čovječji, o tebi su prorokovali mnogim naraštajima. Jedini koji je i Bog i čovjek mogao je živjeti u savršenoj poslušnosti i biti prikladna žrtva umjesto nas. Nema drugoga puta k Bogu osim tebe. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.