Katekizam Novoga grada

Zašto Otkupitelj mora biti pravi čovjek?

Kako bi u ljudskoj naravi mogao u našu korist savršeno ispuniti sav Zakon i pretrpjeti kaznu za ljudski grijeh; ali i kako bi mogao suosjećati s našim slabostima.

Kraći odgovor: Kako bi u ljudskoj naravi mogao u našu korist savršeno ispuniti sav Zakon i pretrpjeti kaznu za ljudski grijeh.

Sveto pismo

Hebrejima 2,17

Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.

Komentar

Atanazije Aleksandrijski

Riječ – Očev Sin – je opazila, kao prvo, da je ljudsku pokvarenost nemoguće poništiti osim putem smrti kao nužnoga preduvjeta, i kao drugo, da je Riječi zbog njezine besmrtnosti nemoguće umrijeti. Zato je Riječ uzela na sebe tijelo koje može umrijeti, kako bi tako sjedinjeno s Riječi koja je iznad svih postalo dostojno umrijeti umjesto svih, te da bi zbog Riječi koja je u njemu došla prebivati, ostalo bezgrješno. To je onda omogućilo da od tada svi mogu odložiti grešnost po Milosti Uskrsnuća. Dakle, kada je tijelo koje je prisvojila u smrti prinijelo kao prinosnicu i besprijekornu žrtvu, smjesta je uklonila smrt od svih svojih sudrugova prinoseći dostojnu žrtvu. Jer budući da je iznad svih ljudi, Božja riječ je prirodnim prinošenjem vlastitoga hrama i tijela za život svih ljudi, svojom smrću podmirila dug. I tako je On, neraspadljivi Sin Božji, sa svima se udruživši putem slične naravi, na prirodan način kroz obećanje uskrsnuća sve ljude zaodjenuo neraspadljivošću.

Duhovno promišljanje

THABITI ANYABWILE

Mi ljudi pala smo bića već toliko dugo da zapravo mislimo da smo mjera svega što se smatra ljudskim. To je zapanjujuće. Govorimo stvari poput „griješiti je ljudski“, a potom nesvjesno počinjemo definirati čovječanstvo u okvirima te pale naravi, u okvirima te slomljenosti, u okvirima te nepotpunosti. No ako tako definirate čovječanstvo, što ćete učiniti s Isusom? Što ćete učiniti s Isusom koji na sebe uzima našu ljudskost, no ipak, kako nam Biblija kaže, ostaje bez grijeha, odnosno ne griješi?

Ono što vidimo u Isusu prava je ljudskost. Ono što vidimo u njegovu utjelovljenju, zemaljskom životu i njegovoj službi, ono je što je ljudski rod trebao biti. Adam je bio stvoren da to bude, a on je to uništio svojim grijehom i padom. Dakle, kao što nas Poslanica Rimljanima uči, prvi Adam je sagriješio i njegovim je grijehom smrt ušla u svijet. Ali ovdje je došao drugi Adam, pravi Adam, Krist, koji je pravi čovjek. Ono što Krist čini u svojoj ljudskosti uistinu je fenomenalno. U svojoj ljudskosti on Bogu daje sve što mu mi dugujemo. U svojoj ljudskosti, u svojoj savršenoj poslušnosti Božjim zapovijedima, on Bogu prinosi poslušnost koju mu mi ne želimo (i ne možemo) dati zbog naše pale, grešne naravi.

Apsolutno je ključno da u Kristu vidimo savršenu pravednost, zato što nam pribavlja tu pravednost u naše ime. Sva pravednost koja će nam ikada biti potrebna nalazi se u Sinu Božjemu koji je na sebe uzeo naše tijelo, našu sliku, našu ljudsku narav. Ne samo da nam on u pozitivnom smislu pribavlja pravednost, nego je naš Spasitelj na križu umro i platio kaznu koju mu je čovječanstvo dugovalo. Umro je umjesto nas. Budući da nismo pribavili tu pravednost, Bogu ne dugujemo samo pravednost, nego i svoje živote, svoju smrt, svoju krv. Krist uzima naše mjesto i pribavlja Bogu žrtvu u naše ime koja zadovoljava Božji zahtjev za pravednošću i njegovom pravednom odlučnošću da kazni grijeh.

Stoga, kako bi bio naš savršeni Veliki svećenik, kako bi bio savršen prinos za nas, Isus je morao biti jedno s nama. Morao je na sebe uzeti našu narav i u toj naravi pokazati što je čovječanstvo, što je ono trebalo biti: pravedno pred Bogom, poslušno Bogu – čovječanstvo koje štuje i voli Boga u svemu. Također nam pokazuje što čovječanstvo duguje kada plaća kaznu na križu Kalvarije za naš grijeh. Budući da je taj Veliki svećenik, savršeni Veliki svećenik, koji sada suosjeća s nama, poznaje našu patnju, zna naše slabosti i nevolje, i sve to zna toliko intimno zato što ih je iskusio u tijelu, može gledati na čovječanstvo sa suosjećanjem i savršeno predstavljati čovječanstvo pred Bogom.

I stoga je bilo nužno da postane poput nas na svaki način, ali bez grijeha.

Molitva

Vjerni Veliki svećeniče, ti koji si bio kušan na svaki mogući način kao i mi, a ipak ostao savršen u svojoj poslušnosti: Hvala ti što poznaješ naše slabosti. Čuvaj nas od traženja izgovora za našu grešnost ili pak nijekanja da imamo grijeha. Radosno prihvaćamo tvoju zamjenu. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.