David Platt

Kako je kršćanstvo kategorički drugačije od svake druge religije?

03. 05. 2024

Je li Isus samo veliki učitelj?

01. 03. 2024

Odvažno naviještanje (Lk 3,18)

07. 05. 2023

Isusa ne možemo prilagoditi

13. 06. 2017