Dan kad je blizu

Noć je poodmakla. Dan je blizu. (Rim 13,12)

Ovo je riječ nade kršćanima koji pate. Ovo je riječ nade kršćanima koji mrze vlastiti grijeh i čeznu ga prekinuti. Ovo je riječ nade kršćanima koji čeznu da smrt posljednjeg neprijatelja bude nadjačana i bačena u ognjeno jezero (Otk 20,14).

Kako je ovo riječ nade?

„Noć“ označava doba tame i sveg njezina grijeha, bijede i smrti. Što Pavao kaže o tome? „Noć je poodmakla.“ Doba grijeha, bijede i smrti je skoro gotovo.

Možda ćete reći da se 2000 godina nakon Pavla čini kao da treba jako dugo da svane. S jednoga gledišta, da. I zato plačemo: Koliko dugo, o Gospodine, koliko dugo ćeš to još dopuštati? Ali biblijski način razmišljanja je drugačiji.

Dan je osvanuo u Isusu Kristu. Isus je kraj palog doba. On je pobijedio grijeh, bol, smrt i Sotonu. Odlučujuća je bitka gotova. Kraljevstvo je došlo. Vječni je život došao.

A kad svane – kao što se dogodilo kad je Isus došao – nitko ne bi trebao sumnjati u dolazak dana. Čak ni ako zora otegne 2000 godina. Ona je sigurna. Dan je došao. Ništa ne može zaustaviti izlazak sunca.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-day-is-at-hand

Podijelite ovu objavu: