Katekizam Novoga grada

Što Bog zahtijeva u četvrtoj i petoj zapovijedi?

Četvrto, da na šabat vrijeme provodimo u javnom i privatnom štovanju Boga, da se odmaramo od svakodnevnih poslova, služimo Gospodinu i drugima, te da tako iščekujemo vječni šabat. Peto, da volimo i poštujemo svoga oca i majku, pokoravajući se njihovoj pobožnoj stezi i usmjerenju.

Kraći odgovor: Četvrto, da na šabat vrijeme provodimo u štovanju Boga, Peto, da volimo i poštujemo svoga oca i majku.

Sveto pismo

Levitski zakonik 19,3

Svoje se majke i svoga oca svaki bojte!
Subote moje držite! Ja sam Jahve, Bog vaš!

Komentar

Aurelije Augustin

Riječ Božja… zapovijeda ono što tebi ne ide intuitivno – ono što ti ne želiš. Kaže ti: „Tvoj Bog je jedan (Pnz 6,4); štuj jednoga Boga.“ Ono što ti želiš je staviti toga Boga na stranu… Rečeno ti je da držiš Šabat na duhovan način, nadajući se budućemu počinku koji ti je Gospodin obećao.… Ali ti se odmaraš kako bi radio, a zapravo bi trebao raditi kako bi se odmarao. Rečeno ti je: „Poštuj oca i majku (Izl 20,12). [Ali] ti gomilaš uvrede na svoje roditelje, što nipošto ne želiš trpjeti od svoje djece.
U Svetome Duhu, odnosno u Božjemu daru, imamo obećanje vječnoga počinka… za to smo već primili zalog. To nam apostol kaže: „On nas je i obilježio pečatom i stavio nam u srca zalog – Duha“ (2. Kor 1,22). Ako smo primili zalog kako bismo bili u miru u našemu Bogu i Gospodinu… u njemu u kojemu smo primili zalog imat ćemo vječni počinak. To će bit Šabat nad Šabatima… Zato bismo… zapovijed o Šabatu… morali prihvatiti na duhovan način… Bog je posvetio sedmi dan kad je napravio sav svoj posao, kako čitamo u Postanku… Bog počinu od svega što je učinio (Post 2:2-3). Nije da je Bog bio umoran pa se moralo napisati da Bog počinu od svega djela svoga, nego ta riječ sadrži obećanje počinka za vas dok se mučite i radite… Bog je počinuo kako biste razumjeli da ćete i vi počinuti… i počivati zauvijek.
Poštuj oca svoga i majku svoju (Izl 20:12). Kad prvi put otvoriš oči, roditelji su oni koje vidiš… Ako netko ne poštuje svoje roditelje, postoji li itko na svijetu koga će taj poštedjeti?… Promijenite svoje putove. Prije ste voljeli svijet – sad volite Boga. Prije ste voljeli ispraznosti zloće, prije ste voljeli prolazna zadovoljstva – sad volite svoje bližnje.

Duhovno promišljanje

TIMOTHY KELLER

Pročitamo li cijelu Bibliju, dakle Stari i Novi zavjet, vidimo da zapovijed da držimo Šabat sadrži dva aspekta.
Prvo, to je vrlo važan običaj. Život nam se mora sastojati od ritma rada i odmora, a zabranjeno nam je previše raditi.
Također nam je zapovjeđeno da hranimo svoja tijela i duše. Ne smijemo samo hraniti tijela. Moramo svakoga tjedna osvježavati duše zajedništvom i molitvom i osobnom pobožnošću i štovanjem.
Međutim, također je istina da nam Novi zavjet pokazuje da dan Šabata upućuje na dublju vrstu odmora ili počinka. Poslanica Hebrejima 4 posebice kaže da se vjerujući u Krista i evanđelje odmaramo od svojih djela. To znači da nam je skinut veliki teret dokazivanja i zasluživanja spasenja. U ovome životu primamo mnogo toga dubljeg odmora, ali on će se u potpunosti ostvariti tek u budućnosti na novome nebu i novoj zemlji. Iščekujemo to i čeznemo za tim. To nam pruža duboku utjehu, posebno kada smo vrlo umorni.
Peta zapovijed, koja veli da moramo poštovati svoje roditelje, također bi se trebala čitati u svjetlu evanđelja. Zapovijed kaže da kao djeca moramo slušati svoje roditelje. Kao odrasli, moramo poštovati i slušati svoje roditelje. No evanđelje nas također podsjeća da nam je Bog Otac, da smo po milosti dio njegove obitelji i da je on naš primaran izvor ljubavi. Ako je naš primarni fileo odnos s njim, onda možemo dobro voljeti i poštovati svoje roditelje, ne tražeći od njih da nam pruže ono što se samo u Bogu može naći.

Molitva

Oče koji nam daješ život, napredovat ćemo samo onda kada budemo hodali tvojim putovima. Ti si nas stvorio i ti nam kažeš da se odmaramo. Ne dopusti da se opravdavamo neprestanim radom. Daj nam poniznosti da poštujemo svoje roditelje. Neka bismo uvijek živjeli po tvojim zapovijedima, a ne po svojim instinktima. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.