Katekizam Novoga grada

Što je Božji zakon iskazan u Deset zapovijedi?

Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga. Dan subotnji održavaj i svetkuj. Poštuj oca svoga i majku svoju. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi!

Kraći odgovor: Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga. Dan subotnji održavaj i svetkuj. Poštuj oca svoga i majku svoju. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi!

Sveto pismo

Izlazak 20,3

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Komentar

John Bunyan

Opasnost ne leži samo u kršenju jedne ili dvije od ovih deset (zapovijedi), nego leži u kršenju bilo koje od njih. Kao što znate, ako kralj objavi deset određenih zapovijedi koje njegovi podanici moraju slušati pod prijetnjom smrti – prekrši li bilo koji čovjek bilo koju od tih deset, čini izdaju kao da ih je sve prekršio i jednako je obvezan izdržati kaznu zakona kao da je prekršio svaku od njih. …
Ovo jasno vidimo i u Božjemu zakonu, jer to je savez djelā: ako čovjek ispuni devet zapovijedi, ali prekrši samo jednu, ta prekršena će ga jednako uništiti i zatvoriti mu put do radosti neba, kao da je zapravo prekršio sve njih. …. Čak i da držiš ovaj savez ili zakon u njegovoj punini dugo vremena: deset, dvadeset, četrdeset, pedeset ili sedamdeset i pet godina, ali u nekome trenutku padneš i samo jednom prekršiš jednu od njih prije nego što umreš – po tome savezu izgubljen si i više te nema. …. Jer, prijatelji moji, morate razumjeti da… kao što će oni pod savezom milosti sigurno biti spašeni tim savezom, tako će (jednako tako!) oni koji su pod savezom djelā i zakona sigurno biti njime osuđeni, ako u njemu nastave. …. Ponovno, morate shvatiti da ovaj zakon ne osuđuje samo riječi i djela… nego da ima vlast osuditi najdublje zle misli srca; pa ako ne izgovoriš nikakve zle riječi, kao što su psovka, laž, ruganje, pretvaranje ili bilo koju riječ koja naginje grijehu ili u njemu uživa, a ipak se dogodi da ti samo jedna isprazna riječ prođe kroz srce, zakon je zaustavlja, osuđuje i tebe će osuditi zbog nje…. A tako je sa svim drugim zapovijedima. Naime ako postoji bilo kakva misao koja je zla a prođe kroz tvoje srce – bilo da je to misao protiv Boga ili protiv čovjeka u najblažem obliku – iako je ti možda uopće nećeš primijetiti, zakon će te ipak zaustaviti i po svome autoritetu baciti, osuditi i pogubiti zbog nje.

Duhovno promišljanje

JOHN YATES

Budući da nas je Bog stvorio u ljubavi i zna što je najbolje za nas, moralno nas i duhovno upućuje kako da najbolje živimo. Deset zapovijedi dar su koji nam je Bog dao iz ljubavi. Naravno da isto vrijedi za cijelo Sveto pismo, ali u Deset zapovijedi nalazimo srž Božjega vodstva. Bog je te riječi uputio Mojsiju, a čuli su ih i Izraelci (Izl 20). Poslije je Mojsije ponovno podijelio Deset zapovijedi (Pnz 5). Deset zapovijedi valja zapamtiti, proučavati i posvetiti im se u svemu življenju.
Isus je poučavao i pojasnio nam dublje značenje Deset zapovijedi. Pojašnjavajući Deset zapovijedi u Evanđeljima zapravo je podigao ljestvicu našega razumijevanja Božjih očekivanja. Primjerice, u Mateju 5,21 Isus je objasnio značenje zapovijedi „Ne ubij“ i rekao je da će čak i oni koji se ljute na svoga brata biti podložni osudi.
Prve četiri zapovijedi bave se našim odnosom s Bogom, a Isus ih je ovako sažeo: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom.“ Ostalih šest zapovijedi govore o našemu odnosu s bližnjima, a Isus ih je sažeo kao: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ (Mt 22,37. 39).
Zapovijedi su naše blago. Dragocjene su nam. One su veliki dar ljubavi od Boga. Vode nas i upozoravaju. Također nas štite. Kad ih držimo, pokazujemo drugima kakav je Bog. Kad ih ne držimo, nanosimo štetu sebi i sramotu svomu Stvoritelju.
Teško nam je držati Deset zapovijedi zato što je čovjek rođen u ropstvu grijeha i sebičnosti. Na kraju uvijek nekako prekršimo sveti Božji zakon. Ali kad postanemo nova stvorenja po vjeri u Krista, primamo Svetoga Duha koji od tada živi u nama. Više ne moramo sagriješiti i primamo milost da možemo držati Božji zakon. Držanje Božjih zapovijedi nije tegobno, nego nam pomaže živjeti u miru s Bogom, sa sobom i sa svojim bližnjima.
Možemo naučiti živjeti po Deset zapovijedi kad shvatimo da su nam one dar od Boga. To je slično kao kad učite govoriti istinu. Kad ste mladi, nekad vam se čini da ćete se moći zaštititi samo ako slažete i prevarite nekoga. No s vremenom naučite ne varati. Naučite govoriti istinu i biti pošteni.
Zato su proroci voljeli Božji zakon i zato bismo ga i mi trebali voljeti. Držanje Deset zapovijedi štiti nas i društvo u kojemu živimo. Bog nas je stvorio baš kako bismo živjeli po ovim načelima.

Molitva

Sveti Bože, iskazao si koliko voliš svoj narod darujući im svoje zapovijedi. Neka bismo ti uvijek zahvaljivali za tvoj zakon. Nisi nas ostavio neukima, nego si pokazao kako nam valja hoditi putem pravednosti. Pomozi nam da te proslavimo slušajući tvojih Deset zapovijedi. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.