Katekizam Novoga grada

Što označavaju pojmovi opravdanje i posvećenje?

Opravdanje označava našu proglašenu pravednost pred Bogom, koju omogućuju Kristova smrt i uskrsnuće za nas. Posvećenje označava naš postupan rast u pravednosti, koji omogućuje djelovanje Duha u nama.

Kraći odgovor: Opravdanje označava našu proglašenu pravednost pred Bogom. Posvećenje označava naš postupan rast u pravednosti.

Sveto pismo

Prva Petrova 1,1-2

Petar, apostol Isusa Krista: putnicima raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji, 2 po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!

Komentar

Abraham Booth

Premda su i opravdanje i posvećenje blagoslovi milosti i premda su nerazdvojivi, ipak su različita djela Božja; štoviše, postoji, u različitim smislovima, velika razlika između njih. Ovu razliku možemo izraziti na ovaj način: opravdanje se odnosi na osobu u zakonskom smislu te je jedan milosni čin, te ostvaruje relativnu promjenu: naime, slobodu od kazne i pravo na život. Posvećenje se odnosi na osobu u fizičkom smislu te je stalno milosno djelo, te ostvaruje stvarnu promjenu, što se tiče kvalitete i navika i djela. Prvo se odnosi na pravednost izvan nas, a potonje na svetost koja se rađa u nama. Prva prethodi kao uzrok, a druga slijedi kao posljedica. Opravdanje ostvaruje Krist kao Svećenik, a odnosi se na krivnju grijeha; posvećenje ostvaruje on kao Kralj, i utječe na vlast grijeha. Prvo lišava grijeha njegove sile da upropašćuje, a potonje njegove sile da vlada. Opravdanje je trenutno i potpuno u svima koji ga primaju; posvećenje napreduje i usavršava postupno.

Duhovno promišljanje

JOHN PIPER

Opravdanje je Božji čin kojim nas proglašava pravednima ili savršenima zato što smo samo po vjeri sjedinjeni s Isusom Kristom, koji je savršen i pravedan. Dakle, opravdanje je pravan položaj pred Bogom, koji imamo zbog svojega duhovnog sjedinjenja s Isusom i to samo po vjeri. Ne možete zaraditi ili posebnom izvedbom osvojiti taj položaj pred Bogom. On vas proglašava pravednima zbog vašega jedinstva s Kristom, a to se događa samo po vjeri.

Posvećenje je Božji čin kojim vas po svome Duhu i Riječi malo po malo – ili velikim koracima, suobličava sa slikom svoga Sina. Dakle, u svome ponašanju uistinu postajemo pravednima i zbilja svladavamo nesavršenosti.

No, evo ključnog pitanja: Kakav je odnos između ovo dvoje? Ključni je stih Hebrejima 10:14: „On [Krist] je uistinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje.“ Koga je učinio savršenim? „Učinio“ – to je obavljeno. Učinio zauvijek savršenim. One koje čini savršenima. Koje posvećuje. Koji su učinjeni svetima. On vas je učinio savršeno svetima. Koga? One koji postaju sveti. To znači da je dokaz da stojite sveti ili savršeni ili pravedni pred Bogom to što po vjeri postajete sveti. Zvuči kao paradoks, znam. Ali to je ključ kršćanskoga života.

Možemo to i ovako reći: Snaga kojom svakoga dana nastojite pobijediti nesavršenosti u svome životu je pouzdanje da ste već savršeni. Ako zamijenite ovo dvoje, ako pomislite: „U redu, Bog traži savršenstvo; moram usavršiti ponašanje pa će me Bog onda pogledati i reći, ‘Dobro mu ide – dat ćemo mu da bude savršen ili računat ćemo da je savršen.’“ Obrnuto je istina. Zbog Krista, vjerujemo u njega, ono što je učinio na križu i njegov savršeni život. Vjerujemo u njega i tom nas vjerom Bog sjedinjuje s Kristom. Njegovo se savršenstvo računa kao naše. Dokaz da stojimo usavršeni u Kristu u tome je što mrzimo naš grijeh i svakoga dana, vjerom u njegova obećanja, nastojimo nadići svoju nesavršenost.

Dakle, moj poticaj jednostavno bi bio, molim vas da ne pomiješate redoslijed ovo dvoje. Cijeli svijet to čini. Druge religije mijenjaju taj redoslijed i kažu da nas djela i nastojanja da nadiđemo nesavršenost mogu učiniti ugodnima Bogu. Tamo se nikada ne može doći na taj način. Bog nas smatra prihvatljivima, čini nas svojom djecom, uračunava nam pravednost – i zbog te pravednosti potom provodimo cijeli život postajući ono što već jesmo.

Molitva

Spasitelju naš i Gospodine, dovršio si djelo našeg opravdanja. Započeo si djelo posvećenja i vjerujemo da ćeš nas nositi sve do njegova dovršetka. Preobražavaj nas iz dana u dan da ti postanemo slični, suobličujući nas svojim putovima. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.