Katekizam Novoga grada

Zašto je Krist, Otkupitelj, morao umrijeti?

Budući da je kazna za grijeh smrt, Krist je voljno umro umjesto nas kako bi nas izbavio od sile i kazne grijeha, i vratio nas Bogu. Svojom zastupničkom i pomirbenom smrću, on nas jedini otkupljuje od pakla i pridobiva za nas oproštenje grijeha, pravednost i život vječni.

Kraći odgovor: Krist je voljno umro umjesto nas kako bi nas izbavio od sile i kazne grijeha, i vratio nas Bogu.

Sveto pismo

Kološanima 1,21-22

I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene, sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.

Komentar

Atanazije Aleksandrijski

Prema tome, kada je uzeo tijelo nalik našem – jer sva su naša tjelesa podvrgnuta smrtnom raspadanju – predao je svoje tijelo smrti umjesto svih i prinio ga Ocu. Učinio je to iz čiste ljubavi prema nama, kako bi u Njegovoj smrti svi mogli umrijeti, i kako bi se zakon smrti time mogao dokinuti, jer nakon što je u svome tijelu ispunio ono za što je bio postavljen, time je zakon smrti postao lišen svoje sile nad ljudima. To je učinio kako bi mogao vratiti neraspadljivost ljudima koji su okrenuli leđa raspadljivosti, da ih oživi kroz smrt sjedinjenjem s njegovim Tijelom i milošću njegova uskrsnuća. Stoga je učinio da smrt iz njih potpuno nestane kao što slamka nestane u vatri.

Duhovno promišljanje

MARK DEVER

Zašto je bilo nužno da Krist Otkupitelj umre? To je teško pitanje. Ne znam može li postojati neko teže. Krist je živio savršenim životom, životom kojim smo vi i ja trebali živjeti. Živio je život ljubavi i služenja. Živio je divnim životom pouzdanja u svoga nebeskog Oca. Stoga je vrlo važno pitanje: zašto bi netko takav trebao umrijeti? Zašto je to bilo moralno nužno?

Nije morao umrijeti zbog sebe. Ako bismo razmišljali samo o Isusu, ne bi bilo potrebe za križem. Ne, on je umro zato što je trebao biti Otkupitelj. Njegova je i Očeva volja bila otkupiti nas. Njegova je volja bila položiti svoj život, žrtvovati se umirući na križu kako bi nas izbavio od kazne koju smo zaslužili. Vidite, budući da je Bog dobar, on će kazniti grijeh. Ono neko loše djelo koje ste vi ili ja učinili u tajnosti – Bog zna za to. Bog je stvaran. On nije samo nekakva zamisao. Nije samo proizvod naše mašte. Taj je Bog tako radikalno predan svemu što je dobro i ispravno da će svaki grijeh biti kažnjen. Tu dolazi Isus. Isus je odlučio postati našim Otkupiteljem. Volja njegova nebeskog Oca bila je da sam sebe prinese kao zamjensku žrtvu. To je riječ koja se često koristi – kao zamjena, u ime, umjesto vas i mene. Isus je naša zamjena ako se pokajemo za svoje grijehe, okrenemo od njih i pouzdamo u njega.

Dakle, zašto je Otkupitelj morao umrijeti? Zato što je to jedini način na koji vi i ja možemo živjeti.

Molitva

Pomirujući Spasitelju, hvala ti što se nisi okrenuo nego si izdržao sve do smrti na križu i dalje od toga. Zbog tvoje smrti, mi možemo vječno živjeti. S tim saznanjem, pomozi nam suočiti se sa vlastitom smrću s hrabrošću, vjerom i nadom. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.