Streljivo protiv tjeskobe

Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti! (Fil 4,6)

Kad tjeskobno brinem da je moja služba beskorisna i prazna, borim se protiv nevjere s obećanjem iz Izaije 55,11: „Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.“

Kad sam tjeskoban, jer se osjećam previše slab raditi svoj posao, borim se protiv nevjere Kristovim obećanjem: „Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.“ (2 Kor 12,9)

Kad sam tjeskoban zbog odluka koje trebam donijeti vezano uz budućnost, borim se protiv nevjere obećanjem: „Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdijeti nad tobom.“ (Ps 32,8)

Kad sam tjeskoban zbog suočavanja s protivnicima, borim se protiv nevjere obećanjem: „Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?“ (Rim 8,31)

Kad se brinem oko dobrobiti onih koje volim, borim se protiv nevjere obećanjem da ako ja, koji sam zao, znam dati dobre darove svojoj djeci, koliko će više: „Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole.“ (Mt 7,11)

A borim se održati vlastitu duhovnu ravnotežu podsjetnikom da nema nikoga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili njive zbog Krista „koji ne bi primio stoput toliko – iako s progonima – kuća, braće, sestara, majki, djece i njiva, već sada u ovom svijetu, a u budućem svijetu život vječni“ (Mk 10,29-30).

Kad se brinem oko bolesti, borim se protiv nevjere obećanjem: „Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.“ (Ps 34,20)

A ovo obećanje uzimam s drhtanjem: „Nevolja rađa strpljivost, strpljivost prokušanost, prokušanost nadu. A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.“ (Rim 5,3-5)

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/ammunition-against-anxiety

Podijelite ovu objavu: