Ispravno znanje donosi veću radost

I ode sav narod da jede i pije… i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene. (Neh 8,12)

Jedina radost koja odražava Božju vrijednost i prelijeva se u ljubav koja proslavlja Boga je ukorijenjena u pravome znanju o Bogu. Ako je, u nekoj mjeri, naše znanje malo i pogrešno, naša će radost biti slaba jeka Božje prave izvrsnosti.

Iskustvo je Izraela u Nehemiji 8,12 primjer kako se radost koja proslavlja Boga događa u srcu. Ezra im je pročitao riječ Božju, a leviti je objasnili. Tada su ljudi otišli „da slave veliko slavlje“.

Oni su slavili jer su razumjeli riječi.

Većina nas je doživjela da im srce gori od radosti zbog riječi Božje u trenutku kad smo je razumjeli (Lk 24,32). Dva puta je Isus rekao da uči svoje učenike zbog njihove radosti.

Ivanovo evanđelje 15,11: „Ovo vam rekoh, da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna!“ Ivanovo evanđelje 17,13: „I ovo govorim dok sam u svijetu, da oni imadnu u sebi radost, koju ja posjedujem, u svoj punini.“

A ono što većinom vidimo u Riječi je da Gospodin nudi sebe kako bismo ga upoznali i uživali u Njemu. „Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu“ (1 Sam 3,21).

Poanta je da, ako naša radost bude reflektirala slavu Božju, ona mora teći iz pravog znanja o tome kako je Bog slavan. Kako bismo pravilno uživali u Njemu, moramo ga poznavati na pravi način.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/truer-knowledge-brings-greater-joy

Podijelite ovu objavu: