Zakašnjelo izbavljenje

U isti se čas otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi. (Dj 16,26b)

I danas Bog izbavlja svoj narod od nekih povreda. Ne svih povreda. To je utješno jer bismo u protivnome mogli zaključiti da nas je On zaboravio ili odbacio.

Zato, budite ohrabreni jednostavnim podsjetnikom u Djelima apostolskim 16,19-24, gdje Pavao i Sila nisu bili izbavljeni, ali u stihovima 25 i 26 jesu.

Prvo, nema izbavljenja:

  • „Zgrabiše Pavla i Silu te ih odvukoše na trg pred poglavare gradske.“ (stih 19)
  • „Pretori trgoše s njih odijelo.“ (stih 22)
  • Oni im „dadoše mnogo udaraca“. (stih 23)
  • Čuvar tamnice „noge im stavi u klade“. (stih 24)

No potom dolazi izbavljenje:
„Oko ponoći Pavao i Sila molili su i pjesmom slavili Gospodina, a sužnji ih slušali. Tad najedanput nastade tako jak potres da se uzdrmaše temelji tamnice. U isti se čas otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi.“ (stihovi 25-26)

Bog se mogao i ranije umiješati. Ali nije. On ima svoje razloge. On ljubi Pavla i Silu.

Pitanje za vas: ako usporedite svoj život s ovim događajem, gdje se nalazite? Jeste li u fazi kad vam zadaju udarce, ili u fazi kad su vam spali okovi i vrata se širom otvorila?

U obje faze vašega života Bog se brine za vas.
Ako ste u fazi okova, nemojte očajavati. Pjevajte. Sloboda dolazi. Samo je pitanje vremena. Čak i ako dođe kroz smrt.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/delayed-deliverances

Podijelite ovu objavu: