Bog brine za vas

Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u svoje vrijeme, bacajući svu svoju brigu na njega, jer se on brine za vas! (1 Pet 5,6-7, slobodan prijevod)

Zašto je briga o budućnosti jedan oblik ponosa?

Božji bi odgovor mogao zvučati ovako:

Ja – Gospod, vaš Stvoritelj – ja sam taj koji vas tješi, koji obećaje brinuti se za vas; a oni koji vam prijete samo su obični ljudi koji umiru. Zato vaš strah mora značiti da se ne uzdajete u mene – čak iako niste sigurni da će se vaši vlastiti resursi brinuti za vas, ipak se odlučujete na lomljivo samopouzdanje radije nego na vjeru u moju buduću milost. Zato sve vaše drhtanje – slabo kakvo jest – otkriva ponos.

Lijek za to? Prestanite se oslanjati na sebe i oslonite se na Boga, stavite svoju vjeru u svedostatnu snagu buduće milosti.

Vidimo brigu kao oblik ponosa u 1. Petrovoj 5,6-7. Obratite pozornost na gramatičku povezanost između ta dva stiha. „Ponizite se… pod moćnom rukom Božjom… bacajući svu svoju brigu na njega.“ Stih 7. nije nova, već zavisna rečenica. „Ponizite se… bacajući svu svoju brigu na njega.“

Znači da je „bacanje“ vaših briga na Boga način kako se ponizujete pod moćnom Njegovom rukom. To je kao da kažemo: „Jedite polako… žvačući zatvorenih usta.“ „Vozite oprezno… držeći svoje oči otvorenima.“ Budite darežljivi… pozivajući nekoga na objed.“

Jedan od načina kako biti ponizan jest baciti sve svoje brige na Boga. To znači da je ponos prepreka bacanju vaših briga na Boga. Što znači da je pretjerana zabrinutost oblik ponosa.

Zašto je bacanje naših briga na Gospoda suprotno ponosu? Jer, ponos ne voli priznati da ima ikakvih briga. A ako to ponos mora priznati, i dalje ne voli priznati da bi lijek mogao biti u pouzdanju u nekog drugog tko je mudriji i jači.

Drugim riječima, ponos je oblik nevjere i ne pouzdaje se u Božju buduću milost. Vjera priznaje potrebu za pomoći. Ponos ne. Vjera se oslanja na Boga za pomoć. Ponos ne. Vjera baca brige na Boga. Ponos ne.

Stoga, način na koji se borimo s nevjerom ponosa slobodno je priznanje da imamo brige, i njegovanje obećanja o budućoj milosti u riječima: „jer se On brine za vas“.

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/god-cares-for-you

Podijelite ovu objavu: