Što veže ruke ljubavi

Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista uvijek kad molimo za vas, jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svima svetima radi dobra kojem se nadate i koje se za vas čuva na nebesima. (Kol 1,3-4)

Problem s današnjom Crkvom sigurno nije da previše ljudi zaljubljeno čezne za nebom. Problem nije što se oni koji se nazivaju kršćanima povlače iz svijeta, provodeći pola svojih dana čitajući Pismo, a drugu polovicu pjevajući o svojim zadovoljstvima u Bogu, a cijelo su vrijeme ravnodušni prema potrebama svijeta.

Problem je što oni koji se nazivaju kršćanima provode deset minuta čitajući Pismo, a onda pola dana zarađuju novac, a drugu polovicu uživaju i popravljaju ono na što su ga potrošili.

Nije prepreka ljubavi usmjerenost uma na nebo. Usmjerenost uma na svijet prepreka je ljubavi, čak i kad je prerušena u religijsku rutinu tijekom vikenda.

Gdje je osoba čije cijelo srce tako zaljubljeno čezne za obećanom slavom neba, da se osjeća kao putnik i stranac na Zemlji? Gdje je osoba koja je okusila ljepotu vremena koje dolazi da joj dijamanti ovog svijeta izgledaju kao stakleni klikeri, a svjetovna zabava prazna, i moralni razlozi premali jer nemaju pogled na vječnost? Gdje je ta osoba?

Takva osoba nije u ropstvu interneta, ili jedenja, ili spavanja, ili opijanja, ili partijanja, ili ribolova, ili jedrenja, ili životarenja. Takva je osoba slobodna u stranoj zemlji. A ovo je njezino pitanje: Kako mogu maksimalno uvećati svoje uživanje u Bogu za svu vječnost dok sam stranac na ovoj Zemlji? Odgovor je uvijek isti: truditi se u ljubavi.

Samo jedna stvar zadovoljava srce čije je blago u nebu: činiti nebeska djela. A nebo je svijet ljubavi!

Nisu konopi neba oni koji vežu ruke ljubavi, nego je ljubav prema novcu i razonoda i ugoda i pohvala – to su konopi koji vežu ruke ljubavi. Snaga za kidanje tih konopa kršćanska je nada.

Reći ću to iz potpunog uvjerenja koje leži u meni: prepreka ljubavi nije usmjerenost uma na nebo. No usmjerenost uma na svijet jest. I stoga, veliki izvor ljubavi je moćno, oslobađajuće pouzdanje u kršćansku nadu.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/what-binds-the-hands-of-love

Podijelite ovu objavu: